Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Phiếu điều tra THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỘI CƠ SỞ

Hội cơ sở (xã, phường):.........................................huyện/t phố:........................
Có........Chi hội, là: Chi hội................................................................................
............................................................................................................................
Gồm:........Hội viên, Nam......Nữ......Gia đình C. sách......Người có công..........
Hội thành lập ngày....../....../........Gia nhập Hội ĐHHP tỉnh từ ngày..../...../......
Đại hội (HN) gần đây nhất là lần thứ.....Nhiệm kỳ .....-.....vào ngày...../..../......
Ban Chấp hành (Ban Liên lạc) gồm:........người trong đó Nữ........bà.
Chủ tịch (Trưởng BLL) hiện nay là:.......................................tuổi............
Phó Chủ tịch (Phó Trưởng BLL) là:...................................................................
............................................................................................................................
Ai trong BCH Hội tỉnh:......................................................................................
............................................................................................................................
Cách thức huy động quỹ:....................................................................................
Chân quỹ đến nay:..............................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ông (bà)...........................................Điện thoại:........................
Nhà riêng:.........................................................Email:.......................................
Vướng mắc:........................................................................................................
............................................................................................................................
Kiến nghị đề xuất:..............................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
-*-
Thông tin xin liên hệ: Lương Đức Mến: ĐT: 0913089230
Nhà riêng: 328 đường Hòang Liên, f. Kim Tân, tf. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Cần biết về hoạt động của Hội hoặc cần đưa thông tin, bài viết, thơ, ảnh của hội viên, Hội cơ sở mình lên mạng xã hội xin gửi về địa chỉ trên (tốt nhất là gửi email) và xem ở: https://nguoihaiphongtrendatlaocai.blogspot.com/ hay https://www.facebook.com/men.phamthi (Lương Đức Mến).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét