Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

BCH Hội họp Hội nghị làn thứ 11 Khóa III

Năm 2018 là một năm có nhiều sự kiện ảnh hưởng trực tiếp đến công tác của Hội, như: năm kết thúc hoạt động của Nhiệm kỳ II (2013-2018 họp ngày 03/3/2013),  năm chuẩn bị và tiến hành Đại hội Nhiệm kỳ III (2018-2023); là bước đệm tiến tới kỷ niệm 60 năm người Hải Phòng lên Lào Cai xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng vào năm 2021.
Trên tinh thần đó, tại Trụ sở Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai, BCH Hội Đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai đã họp phiên thứ 11.
Dự họp có các ông trong Thường trực Hội (vắng 2 có lý do), Ủy viên BCH Hội (vắng 3 có lý do) và Chủ tịch BCH Hội cơ sở (23/25, vắng 2 có lý do).
Trước khi Hội nghị khai mạc, Câu lạc bộ Đàn và Hát dân ca của Hội Đồng hương Hải Phòng xã Xuân Quang đã trình bày nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.


Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (ông Lương Đức Mến).
Dưới sự chủ trì của ông Trần Trọng Dương (Chủ tịch Hội) và do ông Đỗ Văn Phường làm Thư ký, Hội nghị đã:
- Thông qua việc Chi Hội Đồng hương Hải Phòng xã Xuân Quang, xã Sơn Hải (thuộc Hội Đồng hương Hải Phòng huyện Bảo Thắng) gia nhập trở thành Hội cơ sở xa Xuân Quang, xã Sơn Hải trực thuộc HĐHHP tỉnh theo báo cáo của ông Trần Trọng Dương.
- Nhất trí bầu bổ sung 5 Ủy viên BCH mới (do các Hội cơ sở vừa kiện toàn và mới gia nhập) là: ông Đoàn Văn Thương (Vạn Hòa), Trần Văn Diện (Bảo Nhai), Hoàng Gia Cương (Bắc Cường), Nguyễn Thị Mái (Xuân Quang), Phạm Văn Nhân (Sơn Hải) theo đề nghị của ông Trần Trọng Dương.
- Nghe và thảo luận dự thảo Báo cáo Sơ kết tình hình và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, một số định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 do ông Lương Ngọc Hoản trình bày..
- Nghe và cho ý kiến về Kế hoạch Đại hội đại biểu lần thứ III, Nhiệm kỳ 2018-2023 do ông Vũ Xuân Tỉnh trình bày.
- Nghe và thảo luận dự thảo Báo cáo Tổng kết tình hình và kết quả hoạt động Nhiệm kỳ II (2013-2018), Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ III (2018-2023) do ông Vũ Xuân Tỉnh trình bày.
Kết thúc, Chủ tịch Hội nghị kết luận:
- Giao Thường trực căn cứ vào các ý kiến của Hội nghị hoàn chình 2 báo cáo.
- Nhất trí tổ chức Đại hội đại biểu vào tháng 9/2018, ngày giờ, địa điểm do Thường trực thống nhất, thông báo tới các Hội cơ sở sớm. Giao Thường trực chuẩn bị tốt nội dung, mời khách,... theo đúng Kế hoạch.
- Mỗi cơ sở cử 15-20 % hội viên làm đại biểu (không tính số UVBCH Hội tỉnh sinh hoạt tại cơ sở). Mỗi đại biểu đi dự Đại hội góp 200.000 đ, riêng các ông bà trong BCH Hội tỉnh ủng hộ từ 500.000 đ trở lên và không phải góp 200.000 đ nữa. Danh sách và tiền đóng góp gửi về Thường trực Hội (ông Mến, ông Trọng) trước 01/9/2018. Ngay khi thống nhất đã có các ông Phạm Văn Đều (Xuân Quang), Nguyễn Xuân Dầu (Phố Mới), Hội Cốc Lếu, Bùi Thanh Hải (Bắc Cường) ủng hộ 1.000.000 đ, ông Quân ở Duyên Hải ủng hộ 500.000 đ.
- Hội nghị kêu gọi các Hội viên và đề nghị những người dự họp động viên hội viên và những người có điều kiện ủng hộ về tinh thần, vật chất cho Đại hội.
- Lương Đức Mến-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét