Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Dự thảo


PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
Hội đồng hương  Hải Phòng  tại phường Kim Tân
nhiệm kỳ 2013 – 2018
-*-
Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương thành phố Cảng “Trung dũng Quyết thắng”, của hội viên Hội đồng hương Hải Phòng trong thời gian qua;
Khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong năm 2014,
Thực hiện phương hướng hoạt động của Hội đồng hương Hải Phòng nhiệm kỳ 2013-2018 là: “Phát huy tinh thần tự nguyện, tâm huyết, trí tuệ yêu quê hương; đẩy mạnh toàn diện các hoạt động đồng hương gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng và an ninh của địa phương; xây dựng Hội đồng hương Hải Phòng có tổ chức Hội vững mạnh với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực”,
BCH Hội đồng hương Hải Phòng phường Kim Tân đề ra nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho những năm tới như sau:
I. THỐNG NHẤT NHẬN NHỨC:
1.1. Hội: “là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan”.
1.2. Hội đồng hương là một hội của những người cùng quê hương (có thể cùng tỉnh, cùng huyện, cùng xã) đang sinh sống ở cùng một nơi xa (có thể ở nước ngoài, cùng tỉnh, huyện, xã) khác quê cùng nhau tụ tập, lập hội để giao lưu và giúp đỡ lẫn nhau. Hình thức sinh hoạt chủ yếu của hội đồng hương là họp hội đồng hương, liên hoan, trao đổi, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau... hoạt động của Hội đồng hương chủ yếu dựa trên sự đóng góp tự nguyện, tùy tâm của từng hội viên và người hảo tâm.
Hội đồng hương có nhiều điều khác biệt so với các hội đoàn khác: mỗi năm chỉ họp mặt một lần, từ các cụ già 80 - 90 tuổi cho đến cháu thuộc thế hệ thứ 2, 3 đang học chuyên nghiệp, từ anh công nhân cho đến vị lãnh đạo khả kính, doanh nhân lừng danh, đủ mọi thành phần nếu đến từ một cội nguồn, gốc gác cùng chung một tỉnh, một huyện…và có tâm huyết đều có thể là hội viên, không câu nệ hình thức, thành phần, phân biệt giàu nghèo. Tham gia Hội đồng hương ở nơi xa xứ, bằng sự mong muốn và tự nguyện, tâm huyết, bằng sự thương yêu che chở, đùm bọc lẫn nhau, sẵn sàng giúp nhau những lúc sa cơ hoạn nạn, giúp đỡ nhau cùng làm giàu, cùng phát triển xây dựng tổ ấm trên quê hương thứ 2 ngày càng phồn thịnh. Sự đoàn kết thống nhất được sản sinh từ quê hương, uống nước chung một dòng sông, ăn cơm trên một đồng ruộng, chung phong tục, giọng nói...
1.3. Trong bối cảnh lịch sử đầu những năm 1960, gày 12/11/1961, lãnh đạo Đảng bộ tỉnh Kiến An (thuộc thành phố Hải Phòng từ 1962) và tỉnh Lào Cai ký kết nghị quyết liên tịch kết nghĩa toàn diện mà trọng tâm là đưa đồng bào tỉnh Kiến An đi xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại tỉnh Lào Cai. Mở đầu, hơn 500 cán bộ, đảng viên, lao động trẻ là những người con ưu tú của quê hương các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão, An Dương, Đồ Sơn, Kiến An lập đoàn khai hoang đầu tiên lên xây dựng Hợp tác xã tập trung Sơn Hải thuộc xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Sau đó từng đoàn người rời quê hương Hải Phòng tiếp tục lên khai hoang tại các huyện của tỉnh Lào Cai. Đến nay, đã có trên 3 vạn người Hải Phòng đang làm ăn, sinh sống tại Lào Cai, sát cánh, đồng lòng cùng đồng bào các dân tộc trong tỉnh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Lào Cai và bảo vệ nơi “phên dậu quốc gia”.
 Xuất phát từ nhu cầu tình cảm quê hương, những vị tâm huyết từ các xã, các huyện từ lâu đã nhóm họp và lập ra Hội Đồng hương. Từ đầu những năm 2000 những người tâm huyết ở thị xã Lào Cai đã tụ họp nhau, lập ra Ban Vận động rồi Hội Đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai đã thành lập, được tỉnh công nhận.
Qua 2 kỳ Đại hội, HĐH Hải Phòng được đánh gia là HĐH mạnh, hoạt động khá bài bản, có hiệu quả, là cầu nối giữa bà con và lãnh đạo quê gốc Hải Phòng. Ngày 18/3/2012 Hội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày đồng bào Hải Phòng đi khai hoang, lập nghiệp tại tỉnh Lào Cai. Dịp này Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã cử đoàn đại biểu lên chung vui và tặng bức trướng cho Hội đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai. Bức trướng mang dòng chữ “Chủ động vượt khó khăn, kiên cường, đoàn kết, cùng đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng địa phương”; UBND thành phố tặng bằng khen cho 44 tập thể và 7 cá nhân của hội đồng hương Hải Phòng và cán bộ, nhân dân các dân tộc một số địa phương tỉnh Lào Cai. UBND thành phố có quà tặng cho 50 gia đình chính sách của tỉnh Lào Cai; tặng quỹ khuyến học Hội đồng hương tỉnh Lào Cai 50 triệu đồng, Tập đoàn thép Việt- Nhật Hải Phòng tặng 50 triệu đồng, các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng và Thủy Nguyên mỗi huyện tăng 5 triệu đồng cho quỹ khuyến học.
1.4. Về BCH Hội là những người đại diện cho Hội viên chủ yếu hình thành qua hiệp thương, hoạt động không lương, không phụ cấp nên cần đủ các yếu tố: Tâm (Hòa kính, trách nhiệm…), Tài (đủ ăn, đủ chi), Trí (hiểu biết xã hội, có trình độ, có vị thế, biết sắp xếp công việc), Thể (có sức khỏe, xốc vác, minh mẫn), Thời (rảnh để có đủ điều kiện lo việc chung). Nhưng khó ai hội đủ 5T đó nên căn bản nhất vẫn là cái Tâm. Tâm sáng, lòng trong thì có thể vượt qua được, xứng là ngọn cờ tập hợp, dù có nhiều khó khăn trắc trở. Song phải được sự ủng hộ của đông đảo hội viên thì công việc mới suôn sẻ được
1.5. HĐH Hải Phòng phường Kim Tân là Hội sớm được thành lập ngay từ những ngày đầu lập HĐH tỉnh. Là Hội có đông Hội viên, nhiều người trong BVĐ thành lập và BCH HĐH tỉnh. Trong những năm qua Hội hoạt động khá mạnh, năm 2014 có chững lại bởi nhiều nguyên nhân.
Để khắc phục tình trạng đó và củng cố lại hoạt động của Hội, BCH Hội mới được kiện toàn trong buổi Gặp mặt đầu Xuân 2015 vào chiều 14/3/2015 đề ra Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong những năm tới như sau:
II. CHẤN CHỈNH TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN
Xây dựng Hội đồng hương Hải Phòng phường Kim Tân có hệ thống tổ chức Hội mạnh, hội viên nhiều là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu.
2.1. Tổ chức thực hiện các Quy chế và một số văn bản của Hội theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP, Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
2.2. Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội đồng hương  Hải Phòng lần thứ hai nhiệm kỳ 2013- 2018.
2.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Thực hiện Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội, kịp thời kiện toàn tổ chức Hội theo hướng hợp lý về địa bàn dân cư tại phường Kim Tân. Tập trung kiện toàn Chi hội cơ sở hoạt động chưa đều, hiệu quả chưa cao.
2.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ BCH Hội, Chi hội cơ sở vững mạnh, hợp lý, tự bồi dưỡng, bồi dưỡng nâng cao năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2.5. Từng bước vận động để 100% gia đình người dân Thành phố Hải Phòng  sinh sống tại phường Kim Tân  tham gia hội viên, có tâm huyết, hăng hái.
2.6. Lập hồ sơ tổ chức Chi hội theo quy định; trong đó có Danh bạ hội viên, Sổ công tác Hội và Sổ Biên bản hội nghị của Hội cơ sở.
2.7. Thu thập thông tin cơ bản về Hội viên để tập hợp in cung cấp cho cán bộ Hội, báo cáo BCH Hội tỉnh, đưa lên mạng xã hội; thông tin về con, em hội viên hiện đang học tập, làm việc, sinh sống, công tác ở địa bàn và trên toàn quốc hay nước ngoài; những con, em hội viên trước đây đã từng được Hội khen thưởng.
2.8. HĐH Hải Phòng phường Kim Tân tổ chức tốt “Gặp mặt đầu xuân” hàng năm (trong thời gian khoảng từ 15 đến 30 tháng Giêng âm lịch), Chi hội tổ chức gặp mặt dịp Kỷ niệm giải phóng quê hương (15/5 dương lịch) theo thông lệ; tham gia gặp mặt hội viên toàn tỉnh theo triệu tập của BCH Hội tỉnh.
2.9. Đa dạng hóa các loại hình tổ chức và nội dung sinh hoạt Hội, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức hoạt động.  
III. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VẬN ĐỘNG
Công tác truyền thông vận động xã hội nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu tạo nên sự ảnh hưởng sâu, rộng của Hội.
3.1. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của tổ chức Hội trong cán bộ, hội viên.
3.2. Giáo dục truyền thống tốt đẹp của quê hươngHải Phòng, của Hội đồng hương  Hải Phòng cho hội viên và con em hội viên.
3.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua các cuộc sinh hoạt, thăm hỏi, giao lưu, gặp mặt nội bộ tổ chức Hội; thông qua các cuộc trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động của các Hội bạn; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài PTTH, tập san, bản tin và trên các trang mạn xã hội...
3.4. Tìm hiểu, sưu tầm, lưu giữ các tài liệu: tài liệu in, tài liệu điện tử, tài liệu truyền miệng trong nhân dân... tạo nên ngân hàng tư liệu có giá trị về quê hương  Hải Phòng, phường Kim Tân, quá trình lên khai hoang và Hội đồng hương.
3.5. Xây dựng, duy trì Blog “Người Đất Cảng trên vùng biên Tây Bắc”, qua đó thể hiện bức tranh tổng thể, cụ thể về quê hương Hải Phòng, về tỉnh Lào Cai, về phường Kim Tân, về công cuộc khai hoang những năm 1960, về Hội đồng hương Hải Phòng để tuyên truyền tới hội viên, con em hội viên trong Hội và mọi người ở khắp mọi miền biết về Hội đồng hương Hải Phòng phường Kim Tân.
3.6. Tham gia cung cấp tư liệu, viết bài cho chuyên san NGƯỜI HẢI PHÒNG TRÊN ĐẤT LÀO CAI số 2”, tích cực đóng góp cho việc “Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng quê hương (13/5/1955-13/5/2015); Kỷ niệm 55 năm ngày đồng bào Hải Phòng lên khai hoang tại Lào Cai (1961-2016).
3.7. Động viên hội viên, con em hội viên, cộng tác viên viết, cung cấp tin, bài, ảnh về quê hương và Hội đồng hương  Hải Phòng qua địa chỉ Email: luongducmen@gmail.com cũng như đọc, xem, góp ý cho Bog “Người Đất Cảng trên vùng biên Tây Bắc”.
VI. ĐỔI MỚI PHONG TRÀO THI ĐUA
Đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo nên diện mạo của tổ chức Hội, tính quyết định cho sự tồn tại và phát triển lâu dài của Hội.
4.1. Thực hiện tốt các Quy định về thi đua của Hội đồng hương  Hải Phòng với các danh hiệu: Hội viên tiên tiến, tiên tiến xuất sắc; Cán bộ tiên tiến, tiên tiến xuất sắc; Hội cơ sở tiên tiến, tiên tiến xuất sắc.
4.2. Tiếp tục thực hiện hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn; Thăm viếng các thành viên trong gia đình hội viên khi qua đời.
4.3. Quan tâm việc Mừng thọ hội viên tuổi trên 70, 75, 80, 85... động viên các bậc cao niên sống vui, sống khỏe, làm gương cho con, cháu noi theo; việc Mừng “Song hỉ tuổi Vàng, Bạc” động viên các gia đình sống hạnh phúc.
4.4. Tổ chức tốt 2 phong trào “Khuyến học”: trao tặng học bổng cho HS, SV nghèo vượt khó; khen thưởng cho HS, SV học giỏi cấp huyện trở lên; HS đỗ Đại học, Cao học, Nghiên cứu sinh vào dịp gặp mặt đầu Xuân.
4.5. Gắn các phong trào thi đua của Hội đồng hương để góp phần tích cực phục vụ các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Đảng, của nhà nước, MTTQ, đoàn thể, tổ chức chính tri-xã hội, xã hội trên địa bàn phường; góp phần tích cực hướng về quê hương: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Thi đua làm kinh tế giỏi”, “Xây dựng xã hội học tập”, “Xây dựng Gia đình, Dòng họ, Cơ quan, Khối xóm Văn hóa”, “Xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học”.v.v.
4.6. Động viên, nhắc nhở cán bộ, hội viên và gia đình hội viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư; coi danh hiệu thi đua của các thành viên trong gia đình đã đạt được là thành tích của Hội đồng hương.
4.7. Tổ chức động viên, kiểm tra, nhắc nhở hội viên và các cấp Hội thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội. Phấn đấu từng bước, từng danh hiệu thi đua Hội viên, Cán bộ, Chi hội đạt chỉ tiêu tăng dần. Bước đầu đạt trên 65% tiên tiến, trong đó có 25% đạt tiên tiến xuất sắc.
V. NĂNG ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ
Tích cực xây dựng kinh phí hoạt động của Hội đồng hương Hải Phòng tại phường Kim Tân vừa là nội dung, vừa là điều kiện có tính quyết định để hoạt động của Hội được thuận lợi, tồn tại và phát triển.
5.1. Thực hiện tốt Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội, trong đó quy định cụ thể về khoản thu, khoản chi của kinh phí hoạt động theo hướng dẫn của BCH Hội tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền về quản lý hội.
5.2. Tổng hợp lại quá trình ủng hộ Kinh phí hoạt động hằng năm thông báo công khai đến từng hội viên qua Chi hội và buổi gặp mặt đầu Xuân.
5.3. Tiếp tục vận động hội viên, các nhà hảo tâm trong và ngoài hội tài trợ để có nguồn kinh phí  đảm bảo cho các hoạt động.
5.4. Vận động các nhà hảo tâm, tài trợ là cán bộ, hội viên để ủng hộ đồng bào gặp khó khăn, khi quê hương găp thiên tai theo chủ trương của Đảng và Nhà nước và của địa phương.
5.5. Động viên cán bộ, hội viên đóng góp các loại quỹ, phí; ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo tại theo chủ trương của phường Kim Tân và Hội tỉnh.
5.6. Có hình thức tôn vinh những người ủng hộ, tài trợ kinh phí hoạt động của Hội như: tặng “Bảng Vàng ghi công”, ghi vào “Sổ Vàng lưu danh” của Hội.
VI. NGHIÊM CHỈNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
Chú trọng công tác chỉ đạo, báo cáo, thi đua, khen thưởng vừa là nội dung, vừa là giải pháp để các cấp Hội duy trì có hiệu quả các hoạt động.
6.1. Chỉ đạo các hoạt động vừa có tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm tạo nên sự cân đối, hài hòa giữa các hoạt động.
6.2. Các hình thức thi đua, khen thưởng đúng quy định về trang trí, về tiêu chuẩn, về mức, về cách thức trao tặng Bằng Mừng thọ, Bằng Mừng Song hỷ tuổi Vàng (Bạc), Bảng Vàng ghi công, Giấy khen, ghi vào Sổ Vàng lưu danh...
6.3. Động viên cán bộ, hội viên, các cấp Hội tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; trong đó có các phong trào thi đua của Hội.
6.4. Hội, Chi hội cung cấp và xử lý thông tin, báo cáo định kỳ về các hoạt động thăm hỏi, khen thưởng, tấm lòng vàng…kịp thời, đúng quy định lên Hội tỉnh.
Hoạt động của Hội đồng hương mang tính xã hội, chứa đựng tính thiện nguyện, tâm huyết, nhân văn; giàu tình cảm với quê hương để từ đó mỗi cán bộ, hội viên đều làm tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tại nơi học tập, làm việc, công tác và nơi cư trú.
Dù trong hoàn cảnh thuận lợi, hay khó khăn mỗi cán bộ, hội viên Hội đồng hương  Hải Phòng tại phường Kim Tân ủng hộ BCH mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm tròn bổn phận của người Thành phố Hải Phòng tại quê hương thứ hai, luôn hướng về quê nhà, quyết tâm xây dựng Hội đồng hương  Hải Phòng tại phường Kim Tân là một trong những Hội đồng hương vững mạnh, điển hình của tỉnh Lào Cai.
T/M BAN CHẤP HÀNH THÀNH HỘI
Hội trưởng


Lương Đức Mến


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét