Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Hội Đồng hương Hải Phòng phường Bắc Cường Tổng kết công tác năm 2015

Ngày 01/11/2015 tại Nhà hàng Đoàn Huệ Hội Đồng hương Hải Phòng phường Bắc Cường đã tiến hành Tổng kết công tác năm 2015 và bàn phương hướng hoạt động năm 2016. Sau đây là một số hình ảnh:
BCH mới
Khai mạc, 
Đại biểu dự
Có vẻ khách mời ngang chủ nhà
Hội viên đọc Thơ
Hội viên Hát
Đại biểu phường Phố Mới đọc thơ
Hội viên trẻ hát
Ông Vũ Đình Hường
Báo cáo Tổng kết
Báo cáo Tài chính
Ông Vũ Văn Tỉnh
Ông Trọng
Ông Nguyễn Thái Học (Cốc San)
Ông Lương Đức Mến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét