Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Về ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG HƯƠNG HẢI PHÒNG TỈNH LÀO CAI lần thứ III

Thực hiện ý kiến tại phiên họp lần thứ 11 BCH HĐH Hải Phòng tỉnh Lào Cai, chuẩn bị cho việc tiến hành Đại hội III, Nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai, sáng 31/8/2018, tại Trụ sở Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai, Thường trực BCH Hội Đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai Khóa II đã họp mở rộng.
1. Dự họp có các ông, bà trong Thường trực Hội (vắng 3 có lý do), Ủy viên BCH Hội phụ trách công tác Văn phòng, Kế toán, Thủ quỹ và Chủ tịch BCH một số Hội cơ sở thuộc và quanh thành phố Lào Cai.
2. Dưới sự chủ trì của ông Trần Trọng Dương (Chủ tịch Hội), Hội nghị đã:
- Nghe Thường trực BCH đọc lại Tờ trình số 09/TT ngày 03/7/2018 của BCH Hội và ý kiến của Chủ tịch tỉnh Lào Cai tại Công văn số 3198/UBND-NC ngày 16/7/2018 về việc đồng ý cho Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội đại biểu Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 trong thời gián ½ ngày vào tháng 9/2018 tại thành phố Lào Cai với quy mô 500 đại biểu và khách mời.
- Thông qua và nhất trí cơ bản với Dự thảo báo cáo trình Đại hội III và một số nội dung trong Quy ước đã được chỉnh lý, bổ sung theo ý kiến tại Hội nghị BCH và ý kiến bằng văn bản của một số ông bà. Hội nghị nhất trí giữ nguyên tên gọi đã ghi trong Quy ước của Hội và được lãnh đạo tỉnh Lào Cai, thành phố Hải phòng chấp thuận, sử dụng ổn định trong thời gian qua. Cụ thể tên gọi là HỘI ĐỒNG HƯƠNG HẢI PHÒNG TỈNH LÀO CAI.
- Nghe Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội báo cáo những việc đã làm, dự kiến những việc làm chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội cùng một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội.
3. Sau đó Hội nghị đã bàn bạc và thống nhất:
3.1. Đại hội III Hội Đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai được tiến hành vào sáng 07/10/2018 (tức Chủ nhật, ngày 28/8 Mậu Tuất) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (đường 30/4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai). Khách xa đón tiếp từ chiều 06/10/2018 tại Nhà khách số 1 UBND tỉnh Lào Cai.
3.2. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội như sau:
- Ban Tổ chức Đại hội gồm các ông bà trong Thường trực BCH Hội Đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai do Chủ tịch BCH Hội là Trưởng ban.
- Tiểu ban Văn kiện, nhân sự gồm các ông bà: Trần Trọng Dương, Vũ Xuân Tỉnh, Lương Ngọc Hoản, Vũ Đình Hường, Lương Đức Mến, Đỗ Văn Lược do ông Trần Trọng Dương làm Trưởng Tiểu ban.
- Tiểu ban Kinh tế gồm các ông bà: Trần Văn Hoa, Phạm Văn Hựu, Nguyễn Thị Phương Lan, Lê Văn Thẳng, Phạm Văn Trọng, Hoàng Văn Ưng do ông Phạm Văn Hựu làm Trưởng Tiểu ban.
- Tiểu ban Lễ tân, Văn nghệ gồm các ông, bà: Bùi Văn Xanh, Đỗ Văn Lược, Đỗ Thị Tâm, Trịnh Xuân Lâm, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Thạch do ông Bùi Văn Xanh là Trưởng Tiểu ban.
- Tiểu ban Khánh tiết gồm các ông bà: Vũ Xuân Tỉnh, Lương Đức Mến, Hoàng Gia Quyền, Đỗ Văn Lược do ông Vũ Xuân Tỉnh làm Trưởng Tiểu ban.
Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban giúp việc Đại hội có nhiệm vụ tham mưu, chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của các tiểu ban. Nhiệm vụ cụ thể của các đồng chí thành viên Ban tổ chức, các Tiểu ban do đồng chí Trưởng ban, Trưởng tiểu ban phân công.
Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội tự giải thể khi kết thúc và hoàn thành xong nhiệm vụ của Đại hội.
3.3. Thống nhất giới thiệu danh sách bầu BCH khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 49 ông bà bao gồm bộ phận Thường trực, các Ủy viên theo dõi công tác Kế toán, Thủ quỹ, Khuyến học, Đối ngoại, Cơ sở là những ông bà đang sinh sống tại thành phố Lào Cai; các ông bà được Hội sơ sở vừa được bầu làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội cơ sở trong Đại hội (Hội nghị) tại cơ sở vừa qua và một số ông bà có điều kiện, khả năng hoạt động công tác Hội.
3.4. Thống nhất giới thiệu danh sách bầu Đoàn chủ tịch gồm 5 người (các ông: Trần Trọng Dương, Vũ Xuân Tỉnh, Lương Ngọc Hoản, Trần Hoa Phong, Nguyễn Thị Phương Lan), Thư ký gồm 2 người (Lương Đức Mến, Đỗ Minh Tâm).
3.5. Thống nhất không thực hiện việc đề nghị UBND thành phố Hải Phòng khen thưởng tập thể và cá nhân trong dịp tiến hành Đại hội; chỉ tổ chức việc đón nhận phần thưởng của UBND tỉnh Lào Cai và thành phố Lào Cai tặng Hội; vinh danh 13 đ/c thôi không tham gia BCH HĐH Khóa III và những cá nhân, tổ chức ủng hộ về tinh thần và vật chất cho việc tổ chức Đại hội.
3.6. Mỗi Hội cơ sở lập đoàn đại biểu gồm 15-20 % hội viên (không tính số UVBCH Hội tỉnh sinh hoạt tại cơ sở). Mỗi người đi dự Đại hội góp 200.000 đ, riêng các ông bà trong BCH Hội tỉnh ủng hộ Đại hội từ 500.000 đ trở lên và không phải góp 200.000 đ. BCH Hội cơ sở, tùy điều kiện cụ thể tổ chức cho đoàn đi dự Đại hội đảm bảo an toàn, đầy đủ mặc quần áo lịch sự.
Danh sách đại biểu dự Đại hội và tiền đóng góp, ủng hộ cùng Phiếu Điều tra thông tin Hội cơ sở, hội viên gửi về Thường trực Hội qua ông Mến (0913089230), ông Trọng (0915710399), ông Thẳng (0912375511) trước 10/9/2018.
3.7. Giấy mời đại biểu và hội viên phát hành trước 07/9/2018.
3.8. Cuối tháng 9/2018 Thường trực Hội cùng một số thành viên trong Ban Tổ chức, các Tiểu ban họp phiên cuối để kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị, bổ sung, khắc phục, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh.

4. Hội nghị kêu gọi các Hội cơ sở, Hội viên và đề nghị những người dự họp tuyên truyền, vận động hội viên, các cơ quan, tổ chức và những người có điều kiện ủng hộ về tinh thần, vật chất và nhiệt tình về dự Đại hội để Đại hội III thành công tốt đẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét